8 పుస్తకాలు సెట్-వ్యాసాశ్రమం ప్రచురణ 8 పుస్తకాలు సెట్ (SRI YOGA Vashishtham)

2,700.00

YogaVasistam (Telugu) యోగవాశిష్టం (సంస్కృతం: योग-वासिष्ठ, IAST: Yōga-Vāsiṣṭha) వాల్మీకి మహర్షి చేత రచింపబడిన ఒక గ్రంథం.ఈ గ్రంథంలో మొత్తం 28,850 శ్లోకాలు ఉన్నాయి.ఇదే గ్రంథం “లఘు యోగవాశిష్ట్యం ” అనే పేరుతో 6,000 శ్లోకాల తో ఉంది. ఈ గ్రంథం మొత్తం పూర్తైన శతాబ్దం తెలియదు కానీ, 6వ నుండి 14వ శతాబ్దం అని అంచనా. ఏది ఏమైనా మొదటి సహస్రాబ్ది లో ఈ గ్రంథం ఉంది అని గట్టి నమ్మకం.
 

2 in stock

SKU: SRBC YV1 Categories: , , ,

Description

8 పుస్తకాలు సెట్  -వ్యాసాశ్రమం ప్రచురణ – YOGA VASHISTHAM

PAGES:3975

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “8 పుస్తకాలు సెట్-వ్యాసాశ్రమం ప్రచురణ 8 పుస్తకాలు సెట్ (SRI YOGA Vashishtham)”

Your email address will not be published.